Herstelcoaching

Herstelcoaching

Herstelcoaching is een vorm van herstelgerichte dienstverlening specifiek gericht op emotioneel en sociaal herstel na een traumatische ervaring. Het is een relatief nieuw vakgebied binnen de letselschade. Herstelcoaching is geschikt voor iedereen die iets traumatisch heeft meegemaakt en door de bomen het bos niet meer ziet. Bijvoorbeeld doordat de schaderegeling maar niet wordt afgewikkeld, verdriet niet over gaat of herstel stagneert.

De herstelcoach zoekt naar de passie van de betrokkene om zo beweging te krijgen. De herstelcoach bouwt met de betrokkene een werkrelatie op waarin deze de ruimte voelt om zijn eigen werkelijkheid te zien en daarnaar te handelen. Daarnaast ondersteunt de herstelcoach in het terugkrijgen of herstellen van zelfredzaamheid en het verhogen van de kwaliteit van het leven. Herstelcoaching gaat ervan uit dat de betrokkene zelf het beste weet wat er nodig is om te herstellen. Vanuit dit perspectief werkt de herstelcoach het liefst met zo weinig mogelijk voorinformatie. De betrokkene zelf komt dan ook met de mogelijke oplossing. De herstelcoach helpt bij het ontdekken van deze oplossing. Daarnaast ondersteunt de herstelcoach bij het vormgeven van die oplossing door te blijven doorvragen. De betrokkene houdt hierdoor zelf de verantwoordelijkheid en voert zelf de regie.

De herstelcoach geeft geen oordeel over datgene wat de betrokkene aangeeft nodig te hebben voor zijn herstel. Het is wel de taak van de herstelcoach om te toetsen of de doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) zijn. De herstelcoach gaat niet van start met een traject zonder dat de betrokkene er zelf helemaal achter staat.

U schakelt een herstelcoach in als:

  • er geen duidelijke medische oorzaak is waarom herstel vertraagt of uitblijft;
  • er misschien méér dan alleen fysiek letsel is;
  • de betrokkene in de slachtofferrol blijft hangen, waardoor er weinig of slechts langzaam of gedeeltelijk herstel plaatsvindt;
  • het de betrokkene zelf niet lukt om te denken in mogelijkheden;
  • de betrokkene door het ongeval op sociaal of emotioneel vlak problemen ontwikkelt (bijv. niet uit huis komen, passief worden, grote hulpbehoefte ontwikkelen, geen zelfregie meer laten zien, niet weten waar te moeten starten, geen keuzes durven maken, etc.).

Onze herstelcoaches werken al jaren in de letselschadebranche en hebben een achtergrond als arbeidsdeskundige of re-integratiedeskundige. Zij hebben hierdoor veel ervaring met het coachen van mensen die een ongeluk hebben gehad, een ander trauma te verwerken hebben of ergens in vastlopen, bijvoorbeeld op hun werk of in hun privéleven.

De aanpak van de herstelcoach
Na de intakeperiode (één tot maximaal drie gesprekken) maakt de betrokkene zelf een plan van aanpak. Dit plan wordt besproken met en getoetst door de herstelcoach. Als iedereen akkoord is met het plan van aanpak start het traject. Dit traject duurt zes tot negen maanden. In die periode heeft de herstelcoach regelmatig contact met de betrokkene.

Onze herstelcoaches
Ermie van Tiel en Caroline Riksten zijn onze herstelcoaches. Op hun persoonlijke pagina vindt u meer informatie over hen.

Ermie van Tiel

Caroline Riksten