Werkwijze

Heling & Partners werkt onafhankelijk

Dat betekent dat wij in letselschadezaken altijd werken in opdracht van een verzekeraar én een belangenbehartiger/advocaat. Na ontvangst van een opdracht neemt de arbeidsdeskundige/secretaresse zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgevers en/of de betrokken cliënt voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Over het algemeen bezoeken wij de cliënt thuis.

Na het intakegesprek werkt de arbeidsdeskundige het gesprek en de verkregen informatie uit in een rapport. Het anamnese-gedeelte van het rapport (het feitenrelaas) leggen wij eerst in concept voor aan de cliënt. Na akkoord daarop van de cliënt brengen wij ons hele rapport uit aan de verzekeraar en de belangenbehartiger/advocaat.

In het rapport doen wij  in voorkomende gevallen voorstellen voor begeleiding, aanpassingen, voorzieningen of interventies. Deze zetten wij in gang nadat wij daarvoor akkoord hebben ontvangen van de verzekeraar en de belangenbehartiger/advocaat.

Alle inspanningen van Heling & Partners zijn erop gericht duidelijkheid te geven en waar mogelijk de betrokken cliënt verder te helpen.

Onze interne informatiestroom is volledig digitaal

Heling & Partners werkt op een gestructureerde en inzichtelijke manier. Dit houdt onder andere in dat wij van alle zaken de voortgang digitaal bewaken. Aan de hand van ons Dossier Volg Systeem kunnen we betrokken personen altijd informeren over de stand van zaken in een bepaald dossier. Dit is niet afhankelijk van de aanwezigheid van de desbetreffende behandelaar van het dossier. Daardoor wordt ook bij calamiteiten de zaak nooit uit het oog verloren. Vanzelfsprekend wordt er dagelijks meermaals een back-up van alle data gemaakt. Daarmee waarborgen wij de continuïteit in de dossiers.

De Letselschade Raad

Heling & Partners staat ingeschreven in het Register Letselschade van De Letselschade Raad.